Chrzest

Sprawowany jest w każdą niedzielę na Mszy Św. o godzinie 12:00.

Chrzest jest pierwszym sakramentem w życiu chrześcijańskim, który gładzi grzech pierworodny i wprowadza do wspólnoty Kościoła.

Znaczenie chrztu najlepiej obrazuje liturgia. Rozpoczęcie obrzędu znakiem krzyża jest wyrazem przynależności do Chrystusa. Słowo Boże i egzorcyzm oznaczają przyjęcie wiary Kościoła. Zanurzenie w wodzie lub polanie głowy wodą chrzcielną w chwili wzywania każdej z osób Trójcy Świętej obmywa z grzechów, w tym z grzechu pierworodnego, i daje nowe życie. Poprzez namaszczenie krzyżmem przyjmowane są dary Ducha Świętego. Biała szata symbolizuje duchową czystość i radość, a świeca zapalona od paschału jest światłem Zmartwychwstałego. Po tych obrzędach osoba ochrzczona staje się dzieckiem Bożym i może zwracać się do Boga słowami modlitwy „Ojcze nasz”.

Zgłoszenia do Chrztu, należy dokonać minimum dwa tygodnie przed planowanym terminem.

Katecheza przed Chrztem w sobotę po Mszy św. wieczornej, lub w terminie wcześniej ustalonym z kapłanem.

Rodzice i rodzice chrzestni, w bliskości daty chrztu, przystępują do sakramentu pokuty i pojednania.

Rodzice i chrzestni zgłaszają się do zakrystii 15 min. przed Mszą Świętą, podczas której ma się odbyć Chrzest, aby złożyć podpisy w księdze parafialnej. Prosimy pamiętać o przyniesieniu białej szaty i świecy chrzcielnej.

Dokumenty:

  • Odpis aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego,
  • Dane chrzestnych: imię, nazwisko, wiek i adres,
  • Zaświadczenia od rodziców chrzestnych z ich parafii zamieszkania, że są katolikami wierzącymi i praktykującymi i mogą pełnić godność ojca i matki chrzestnej.