NAJŚWIĘTSZA EUCHARYSTIA – I KOMUNIA ŚWIĘTA

Przyszłoroczna (2024 r.) uroczystość I Komunii św. odbędzie się w dwóch turach: 19 i 26 maja 2024 r.

Jezus powiedział: Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało, wydane za życie świata. (J 6, 51).

Uczta, w czasie której uczniowie Chrystusa powtarzali Jego słowa i spożywali chleb i wino przemienione w Jego Ciało i Krew, początkowo nazywana była Łamaniem Chleba. Stopniowo została ona połączona z lekturą Słowa Bożego i modlitwami, tworząc obrzędy Mszy świętej.

Eucharystia nie jest tylko przypomnieniem Ostatniej Wieczerzy. Wierzymy, że Duch Święty rzeczywiście przemienia chleb i wino w Ciało i Krew Chrystusa, choć nie zmienia się ich zewnętrzna postać. Ciało i Krew są ofiarowywane Bogu Ojcu; jest to uobecnienie ofiary złożonej przez Jezusa na krzyżu. Msza święta jest więc uczestnictwem w śmierci Chrystusa, a także w Jego zmartwychwstaniu.

Przygotowanie dzieci do I Komunii św. następuje w trzeciej klasie szkoły podstawowej, podczas katechezy, na którą dzieci uczęszczają w szkole. W tym okresie dzieci oraz ich rodzice zobowiązani są w szczególny sposób do udziału w niedzielnej Mszy św. oraz nabożeństwach październikowych, majowym a w Wielkim Poście w drodze krzyżowej co potwierdzają w otrzymanych indeksach.

Spotkania przygotowujące dzieci i ich rodziców będą odbywać się w trzecią niedzielę miesiąca po Mszy św. o godzinie 1200.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z ks. Wojciechem Uścińskim, który odpowiada za przygotowanie do I Komunii św.

Dokumenty:

  • świadectwo Chrztu