Kancelaria

Parafia Rzymskokatolicka
Pw. Św. Ap. Piotra i Pawła
ul. 3 Maja 8
18-100 Łapy
Diecezja Łomżyńska

Kod Swiftowy do przelewów z zagranicy
POLUPLPR – 53 8081 0009 0002 1092 2000 0010
Konto Parafii: BS Łapy – 53 8081 0009 0002 1092 2000 0010

KANCELARIA PARAFIALNA

Czynna od poniedziałku do soboty w godz. 8.00 – 8.30 i 16.00 – 17.00 (w sobotę po południu, o ile nie ma ślubów!)

w czasie kolędy: od poniedziałku do soboty w godz. 8.00 – 9.00

w okresie wakacyjnym: od poniedziałku do piątku  w godz. 16.00 – 17.00

tel. stacjonarny: 85 715 27 40 w. 11

Ksiądz dyżurny tel. komórkowy: 517-950-804

PLEBANIA:

PROBOSZCZ
ks. kan. Wojciech Stefaniak
18-100 Łapy, ul 3 Maja 8
Tel. 0 85 715 27 40 w. 12
fax: 0 85 715 27 40 w. 11

WIKARIAT:

ks. mgr Tomasz Kurek
ul. Parafialna 7
18-100 Łapy

ks. mgr Wojciech Uściński
ul. Parafialna 7
18-100 Łapy

Senior: ks. kan. mgr Piotr Faltyn
ul. 3 Maja 8
18-100 Łapy,
tel. 85-715-27-40 w. 15

Do kancelarii parafialnej można składać potrzebne dokumenty do udzielenia odpowiednich sakramentów bądź kontaktować się telefonicznie w celu uzyskania informacji.

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

Sprawowany jest w naszej parafii w każdą niedzielę miesiąca. Zgłoszenia do chrztu dziecka, należy dokonać kilka dni przed planowanym terminem. Katecheza przed Chrztem dziecka w sobotę po Mszy św. o godz. 18.00. Aby ochrzcić dziecko należy przedstawić następujące dokumenty:
1. Akt urodzenia dziecka.
2. Dane rodziców chrzestnych dziecka: imię i nazwisko i dokładny adres (chrzestni mieszkający poza naszą parafią dostarczają ze swojej parafii zaświadczenie stwierdzające, iż są praktykującymi katolikami i mogą zostać rodzicami chrzestnymi).

NAJŚWIĘTSZA EUCHARYSTIA (KOMUNIA ŚWIĘTA)

Przygotowanie dzieci do I Komunii św. następuje bezpośrednio w drugiej klasie szkoły podstawowej, podczas katechezy, na którą dzieci uczęszczają w szkole. W tym okresie dzieci oraz ich rodzice zobowiązani są w szczególny sposób do udziału w niedzielnej Mszy św. oraz nabożeństwach październikowych, majowym a w Wielkim Poście w drodze krzyżowej. Aby dziecko mogło przystąpić do I Komunii Świętej należy także przedstawić Świadectwo chrztu, jeśli dziecko było ochrzczone w innej parafii.

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Do sakramentu bierzmowania przystępują uczniowie II klas gimnazjów. Dorośli, którzy chcieliby przystąpić do sakramentu bierzmowania, a nie uczynili tego do tej pory z różnych względów, powinni osobiście zgłosić się do księdza proboszcza.

Aby przystąpić do sakramentu bierzmowania należy:
1. Ukończyć z wynikiem pozytywnym katechezę przygotowującą do sakramentu bierzmowania.
2. Przedstawić świadectwo chrztu, jeżeli sakrament ten odbywał się w innej parafii.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Narzeczeni pragnący zawrzeć małżeństwo powinni zgłosić się na sześć miesięcy przed planowanym terminem ślubu w celu bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa.

W celu zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego należy przedstawić następujące dokumenty:
1. Świadectwo chrztu świętego (jeżeli chrzest miał miejsce poza naszą parafią) i bierzmowania.
2. Świadectwo ukończenia katechizacji w zakresie szkoły średniej.
3. Zaświadczenie o ukończonym kursie przedmałżeńskim.
4. Dowody osobiste.
5. Odpowiednie zaświadczenie z USC do ślubu konkordatowego (dokument ważny trzy miesiące).
6. Jeżeli narzeczeni nie są naszymi parafianami, powinni przedstawić pisemną zgodę od swojego księdza Proboszcza na zawarcie związku małżeńskiego w naszej parafii.
7. W przypadku nieletnich narzeczonych, pisemną zgodę na zawarcie związku małżeńskiego wyrażoną przez rodziców osoby nieletniej.
8. W przypadku osób owdowiałych, należy przedstawić akt zgonu małżonka.

Wszystkim narzeczonym przygotowującym się do sakramentu małżeństwa przypominamy, że w myśl nowego programu przygotowania do małżeństwa, zobowiązani są oni do odbycia tzw. spotkań dla narzeczonych. Spotkania te obejmują: warsztaty, dzień skupienia oraz spotkania w poradni życia rodzinnego. Można je zrealizować na trzy sposoby: 1) w dekanacie, 2) w ramach Studium Życia Rodzinnego, 3) w formie weekendowej w domach rekolekcyjnych diecezji.

W Łapach, dla narzeczonych ze wszystkich parafii naszego Miasta bezpośrednie przygotowanie do małżeństwa będzie się odbywało w 4 cyklach w ciągu roku w Szkole Katolickiej przy kościele Św. Krzyża.

Wymagane są też 2 nauki przedślubne p. Sylwia Bujnowska 511 005 333, wtorki i czwartki o godz. 17.00 przy ul. Cmentarnej 14 (po telefonicznym uzgodnieniu spotkania).

Zgłoszenia, terminy spotkań dla narzeczonych, jak i informacje dotyczące nowego programu, znajdują się na stronie internetowej Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Łomżyńskiej: www.duszpasterstworodzin.lomza.pl

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

Sakrament namaszczenia chorych można przyjąć zawsze w razie potrzeby (zły stan zdrowia, ciężka choroba, czy zagrożenie życia). Sakramentu spowiedzi i komunii świętej (a także jeśli potrzeba namaszczenia chorych) udziela się podczas odwiedzin w domu chorego.

Należy wtedy przygotować:
1. Stolik nakryty białym obrusem lub godne miejsce na Najświętszy Sakrament.
2. Krzyżyk i dwie świece, które zapala się po przyjściu kapłana, kropidło i woda święcona.
3. Uczestniczyć wraz z chorym w obrzędzie sakramentu (wyłączając spowiedź).

POGRZEB KATOLICKI

W przypadku pogrzebu należy przedstawić:
1. Świadectwo zgonu.
2. Dokument zawierający pełne dane osoby zmarłej.
3. Jeżeli osoba zmarła mieszkała na terenie innej parafii – pisemną zgodę na pogrzeb od księdza proboszcza parafii zamieszkania.