GŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 8 STYCZNIA 2023r.

Dziękujemy ks. Kan Andrzejowi Mikuckiemu za wspólną modlitwę i wygłoszone Słowo Boże.

● Dziś w liturgii celebrujemy święto Chrztu Pań­skiego, zamyka ono liturgiczny obchód okresu Na­rodzenia Pańskiego. Chrzest Chrystusa także jest objawieniem – epifanią. Jezus, który staje w sze­regu ludzi grzesznych i pragnie przyjąć chrzest na­wrócenia z rąk Jana Chrzciciela, objawia się światu jako umiłowany Syn Boga, naznaczony mocą Du­cha Świętego, który przychodzi, by objawić Boga światu. Chociaż ta niedziela kończy okres Naro­dzenia Pańskiego to bożonarodzeniowy wystrój w naszych kościołach i śpiew kolęd będzie jeszcze do 2 lutego – do święta Ofiarowania Pańskiego, popu­larnie zwanego: Matki Bożej Gromnicznej.

● Wspominając chrzest Pana Jezusa w Jordanie, myślimy także o naszym chrzcie, który jest począt­kiem i fundamentem naszego chrześcijańskiego ży­cia, czyli naszej przyjaźni, wspólnoty z Panem Bo­giem. W tym sakramencie otrzymaliśmy godność przybranego dziecka Bożego i dar Bożej miłości. Zostaliśmy też włączeni do wspólnoty Kościoła. Niech dzisiejszy dzień będzie dniem wdzięczno­ści za naszych rodziców, rodziców chrzestnych, którzy wyznając wiarę, przynieśli nas do świątyni, abyśmy mogli dostąpić odrodzenia z wody i Ducha Świętego.

● Trwa czas odwiedzin duszpasterskich w rodzinach naszej parafii. W tym roku podobnie jak w zeszłym roku, nie będą jeszcze wydawane kartki do spowiedzi wielkanocnej. Zwyczajem lat ubiegłych prosimy też o transport kapłanów na kolędę i odwiezienie po zakończeniu wizyt w danym dniu. Zwyczajowo podczas kolędy składane są datki na potrzeby kościoła i kolędę. Ofiary złożone podczas kolędy na potrzeby kościoła, są przeznaczone na remont naszej zabytkowej świątyni i budowę domu parafialnego. Pamiętajmy jednak że ofiara pieniężna nie jest warunkiem wizyty duszpasterskiej! Jeżeli nie stać nas na złożenie ofiary, nie musimy się czuć w żadnym wypadku tym skrepowani. Za wszelką życzli­wość już teraz składamy serdeczne Bóg zapłać. Kancelaria podczas kolędy czynna jest w godzinach porannych i na umówiony termin telefonicznie. Jeżeli domownikom nie odpowiada termin wizyty, może umówić się na spotkanie indywidualnie. Porządek wizyty kolędowej na najbliższy tydzień jest dostęp­ny również na stronie internetowej naszej parafii

● W przyszłą niedzielę 15 stycznia po Mszy świętej o godzinie 1200 zapraszamy wszystkich do sali św. Józefa na Jasełka w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2.

● Przypominamy, aby zamówione intencje Mszy opłacać na minimum dwa tygodnie przed terminem odpra­wiania.

● W minionym czasie przez Sakrament Chrztu Świętego do Wspólnoty Kościoła w naszej parafii została włączona: Kornelia Kondraciuk – niech zawsze będzie blisko Pana Jezusa.

● Związek małżeński w minionym tygodniu zawarli: Gołaszewski Patryk & Małgorzata Smorczewska – młodej parze życzymy Bożego błogosławieństwa na nowej drodze życia.

● Dziękujemy wszystkim za modlitwę i ofiary składane na potrzeby parafii, za te składane na co­niedzielną tacę, indywidualnie, na marmurowe tabliczki, przez ofiaromat czy konto bankowe. W przyszłą III niedzielę miesiąca ofiary składane na tacę są prze­znaczone na prace remontowo-budowlane prowa­dzone w naszej parafii. Kościół nasz jest ogrzewany, dlatego prosimy o zamykanie drzwi zewnętrznych wchodząc czy wychodząc z kościoła.

● Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygo­dnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławio­nej niedzieli.

PLAN KOLĘDY NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ:

Od poniedziałku do piątku od godziny 1445,

w sobotę od godziny 930,

w niedzielę od godziny 1400.

9 I – poniedziałek: od godziny 1445:

ul. Nowowiejska 1 – 12 – 1 ksiądz;

ul. Nowowiejska część i ul. Kasprzaka – 1 ksiądz;

ul. Wodociągowa, Nilskiego-Łapińskiego, Jaskółcza i Ks. Bagińskiego – 1 ksiądz;

10 I – wtorek: od godziny 1445:

ul. Piękna, Wronia, Jasna i Spokojna – 1 ksiądz;

ul. Okopowa i ul. Krucza – 1 ksiądz;

ul. Bociańska od ul. Prusa od nr 43 do ul Nowowiejskiej po obu stronach – 1 ksiądz;

11 I – środa: od godziny 1445:

ul. 3 Maja początek od M. Konopnickiej (1 dom Żwirki i Wigury) – 1 ksiądz.

ul. 3 Maja początek od nr 38 w kierunku kościoła – 1 ksiądz.

ul. 3 Maja początek od nr 1 w kierunku kościoła – 1 ksiądz.

12 I – czwartek: od godziny 1445:

ul. Bociańska od ul. 3 Maja do ul. Granicznej po obu stronach – 1 ksiądz;

ul. Bociańska od ul. Granicznej od nr 21 w kierunku ul. Prusa – 1 ksiądz;

ul. Bociańska od ul. Prusa od nr 41 w kierunku ul. Granicznej do spotkania – 1 ksiądz.

13 I – piątek: od godziny 1445:

ul. Żurawia – 1 ksiądz;

ul. Sikorskiego 5 od 1 – 45 – 1 ksiądz;

ul. Sikorskiego 5 od 90 – 44 – 1 ksiądz.

14 I – sobota: od godziny 930:

ul. Bociania i pozostałe domy z ul Bociańskiej – 1 ksiądz;

Sikorskiego 9 od 1 – 45 – 1 ksiądz;

Sikorskiego 9 od 90 – 44 – 1 ksiądz.

14 I – sobota: od godziny 1430:

ul. Żwirki i Wigury 38 – 1 ksiądz.

ul. Żwirki i Wigury 40 – 1 ksiądz.

ul. Żwirki i Wigury 36 – 1 ksiądz.

15 I – niedziela: od godziny 1400:

ul. Żwirki i Wigury 31 – 1 ksiądz.

ul. Żwirki i Wigury 33 – 1 ksiądz.

16 I – poniedziałek: od godziny 1445:

ul. 11 listopada 1 – 1 ksiądz.

ul. 11 listopada 3 – 1 ksiądz.

ul. Cmentarna 46 – 1 ksiądz.

Related Posts