św. Cyryl i Metody ikona

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 12 LUTEGO 2023r.

Dziękujemy księdzu Kazimierzowi Ostrowskiemu – dyrektorowi Instytutu Muzyki Kościelnej naszej diecezji za wygłoszone Słowo Boże i wspólną modlitwę.

● Dziś szósta niedziela zwykła w ciągu roku liturgicznego. Każda Msza Święta jest uwielbieniem Boga i uświęceniem człowieka. Niech usłyszane słowo Boże i udział w świętych obrzędach będą dla nas pomocą w chrześcijańskim przeżywaniu naszej codzienności.

● Wobec ogromu cierpienia, jakie spowodowało trzęsienie ziemi na terenie Turcji i Syrii biskup łomżyński Janusz Stepnowski prosi i modlitwę i pomoc materialną dla poszkodowanych w tym kataklizmie. Ofiary złożone dzisiaj po każdej Mszy Świętej do puszek będą przeznaczone na pomoc poszkodowanym.

● We wtorek, 14 lutego, przypada liturgiczne święto Świętych Cyryla i Metodego. Święty Jan Paweł II, 31 grudnia 1980 r. ogłosił świętych Cyryla i Metodego współpatronami Europy, obok św. Benedykta, którego za patrona naszego kontynentu obrał Paweł VI. W wydanej w czerwcu 1985 roku encyklice „Slavorum Apostoli” Jan Paweł II ukazał ogromny wkład Braci Sołuńskich dla kultury i ekumenizmu oraz podkreślił ich „katolicki zmysł Kościoła”. Byli oni bowiem wysłani na misje przez patriarchę Konstantynopola, ale działali w ścisłym porozumieniu z Rzymem. „Realizując własny charyzmat Cyryl i Metody wnieśli decydujący wkład w budowę Europy nie tylko jako wspólnoty wiary chrześcijańskiej – tak pisał św. Jan Paweł II – ale także jako organizmu państwowego i kulturowego. Dzisiaj również nie ma innej drogi do przezwyciężenia napięć i naprawienia rozłamów czy usunięcia zarówno w Europie, jak i w świecie antagonizmów, które zagrażają wywołaniem straszliwego zniszczenia życia i wartości. Być chrześcijaninem w naszych czasach oznacza być twórcą komunii w Kościele i w społeczeństwie”.

● Również we wtorek wspominamy św. Walentego, patrona ludzi zakochanych, ale także chorych i cierpiących na różne dolegliwości psychiczne.

● Przypominamy aby zamówione intencje Mszy opłacać minimum dwa tygodnie przed termi­nem odprawiania.

● Do skorzystania z sakramentu pokuty zapraszamy 15 minut przed Mszą świętą, podczas Eucharystii nie zawsze będzie kapłan posługujący w konfesjonale.

● W środę, 22 lutego, rozpoczynamy w Kościele czas Wielkiego Postu. Zewnętrznym znakiem postawy nawrócenia jest obrzęd posypania głów popiołem. Ten starożytny gest jest wyrazem pokuty, uniżenia przed Bogiem. Prosimy o składanie do kartonu na końcu ławek palm wielkanocnych – popiół po ich spaleniu posłuży nam do posypania głów w Środę Popielcową.

● Dyrekcja  Szkoły Podstawowej nr 2 im Mikołaja Kopernika w Łapach ogłasza zapisy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024. Zapisy odbędą się od  20 – 28 lutego w sekretariacie szkoły  w godzinach od 800 – 1500. Karty zgłoszeń dostępne są na stronie internetowej szkoły oraz w  Przedszkolu Samorządowym  Nr  2w Łapach przy ul. Cmentarnej 23. Chętni do zapisu proszeni są o zabranie ze sobą dowodu osobistego i PESEL-u dziecka.

● Dziękujemy wszystkim za modlitwę i ofia­ry składane na potrzeby parafii, za te składa­ne na coniedzielną tacę, indywidualnie, prze ofiaromat, konto bankowe czy w postaci kamiennych tabliczek. W przyszłą niedzielę ofiary składane na tacę będą przeznaczone na prace remontowo-budowlane prowadzone w naszej parafii.

● W minionym tygodniu przez sakrament chrztu świętego w naszej parafii, został włączony do wspólnoty Kościoła: Oskar Kondracki – niech zawsze będzie blisko Pana Jezusa.

● W minionym tygodniu odeszli do wieczności z naszej wspólnoty parafialnej: śp. Mieczysław Hołowienko, lat 88 i śp. Jadwiga Kłoskowska l.92; – Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym Amen.

● Wszystkim przeżywającym w najbliższym tygodniu dzień imienin, urodzin oraz inne jubileusze życzymy obfitości Bożego błogosławieństwa i Bożego światła na drogach codzienności. Miłej i błogosławionej niedzieli.

W tym tygodniu patronują nam:

– poniedziałek, 14 lutego – Święty Cyryl (826-869), mnich i Święty Metody (815/820-885) biskup, apostołowie Słowian, współpatroni Europy.

Related Posts