OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 1 PAŹDZIERNIKA 2023r.

● Dziś dwudziesta szósta niedziela zwykła. Liturgia niedzielna wyparła co prawda liturgiczne wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, ale święta Tereska zrobiła nam niespodziankę i przybyła do nas z Karmelu w Lisiux w swoich relikwiach oraz w figurze która znajdzie swoje miejsca w naszej łapskiej farze. Dziękujemy o. Juliuszowi Wiewiórze – karmelicie za wygłoszone dziś Słowo Boże i wspólną modlitwę. Uczcimy także tę wielką świętą przez błogosławieństwo płatków róż.

● Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy październik – miesiąc modlitwy ró­żańcowej. Będziemy rozważali tajemnice Boże, wzy­wali wstawiennictwa Matki Bożej i przedstawiali Bogu codzienne sprawy własne, najbliższych i tych, którzy powierzają się naszej pamięci. Zachęcamy do odmawia­nia różańca w rodzinach. To piękna praktyka, a przede wszystkim najpiękniejsze świadectwo wiary, kiedy to rodzina razem modli się za siebie. Każdego dnia zapra­szamy na nabożeństwo różańcowe dzieci, młodzież i dorosłych od poniedziałku do piątku o godzinie 1715, w niedzielę po Mszy świętej o godzinie 1200, w soboty po Mszy wieczornej. Tych którzy nie mogą przybyć na modlitwę do świątyni, zachęcamy do odmawiania różańca w domu. Przypominamy także, że w niedziele i środy odmawiamy tajemnice chwalebne, w poniedziałki i soboty – tajemnice radosne, we wtorki i piątki – bolesne, w czwartki – tajemnice światła.

● W minioną niedzielę wprowadziliśmy na stałe do naszej świątyni figurę św. Michała Archanioła z Gargano. W każdy pierwszy wtorek miesiąca po Mszy wieczornej będziemy odprawiali Nabożeństwo ku czci św. Michała Archanioła z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie. Zapraszamy w tym dniu na wspólną modlitwę.

● Za pobożne odmówienie cząstki różańca świętego w sposób ciągły, z rozważaniem tajemnic różańcowych, w kościele, w kaplicy czy w rodzinie, możemy uzyskać łaskę odpustu zupełnego. Oczywiście mu­simy spełnić zwyczajne warunki zyskiwania odpustów, modlitwa w intencjach papieża, stan łaski uświęcającej i brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.

● Jutro 2 października wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów. Niech towarzyszy nam wiara w obecność i pomoc świętych aniołów, których Bóg powołał, aby nas strzegli na drogach naszego życia.

● W środę 4 października, w kalendarzu liturgicznym przypada wspomnienie Świętego Franciszka z Asyżu. To także dzień imienin papieża Franciszka. Niech nasza modlitwa będzie wsparciem dla Ojca Świętego.

● W czwartek 5 października, będziemy wspominać w liturgii Świętą Siostrę Faustynę Kowalską, którą nazywamy Apostołką Bożego Miłosierdzia. Tego dnia w sposób szczególny będziemy modlić się przez jej wstawiennictwo o miłosierdzie Boże dla nas i całego świata. To również pierwszy czwartek miesiąca, Godzina Święta ze względu na nabożeństwo październikowe będzie w tym dniu o 1615. Zawsze w pierwszy czwartek modlimy się o liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne. W wielu para­fiach istnieje Apostolat „Margaretka”, który polega na objęciu duchową i modlitewną opieką wybranego kapła­na, dla którego jeden dzień w tygodniu wypraszają przez modlitwę u Boga potrzebne łaski. Sami wybierają formę modlitwy, która im najbardziej odpowiada, i modlą się do końca życia. Zachęcamy do takiej formy duchowego wsparcia kapłanów.

● 6 października przypada pierwszy piątek miesiąca. Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa po Mszy świętej o godzinie 700. Adoracja Najświętszego Sakramentu od godziny 1700, podczas adoracji różaniec i nabożeństwo pierwszopiątkowe. Chorych księża odwiedzają od godziny 900. Z sakramentu pokuty i pojednania będzie można skorzystać w tych dniach, pół godziny przed każdą Mszą świętą.

● W sobotę 7 października przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. Jest to jednocześnie pierwsza sobota miesiąca. Jak zwykle nabożeństwo pierwszo-sobotnie po Mszy o godzinie 700.

● Duszpasterstwo Rodzin naszej Diecezji zaprasza narzeczonych, małżonków i rodziców do udziału w zajęciach Studium Życia Rodzinnego w Łomży. Dla narzeczonych i małżonków przygotowano 5 spotkań poświęconych budowaniu szczęśliwego małżeństwa i trwałej rodziny, a dla rodziców 5 spotkań poświęconych sztuce mądrego i odpowiedzialnego wychowania dzieci. Narzeczeni, którzy ukończą Studium Życia Rodzinnego, są zwolnieni z bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa w parafii. Informacje i zapisy na stronie Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Łomżyńskiej (www.duszpasterstworodzin.lomza.pl).

● Przypominamy, aby zamówione intencje Mszy opłacać minimum dwa tygodnie przed terminem odprawiania.

● Zbliża się listopad – miesiąc modlitw za zmarłych, zadbajmy nie tylko o miejsca gdzie spoczywają ich doczesne szczątki, ale nie zapominajmy o ich duszy. Przyjmujemy już zgłoszenia na przypominki.

● Dziękujemy wszystkim za modlitwę i ofiary składane na potrzeby parafii, za te składane na coniedzielną tacę, ofiary indywidualne, przez ofiaromat, na konto bankowe czy w postaci marmurowych tabliczek. Dzisiaj po Mszy świętej zbiórka ofiar do puszek na działalność statutową Caritas. W przyszłą niedzielę ofiary składane na tacę będą przeznaczone na Wyższa Seminarium Duchowne w Łomży.

● W minionym tygodniu przez Sakrament Chrztu świętego do wspólnoty Kościoła zostali włączeni w naszej parafii: Rozalia Perkowska – niech zawsze będzie blisko Pana Jezusa.

● Związek małżeński mają zamiar zawrzeć: Daniel Warpechowski kawaler parafii Bożego Ciała w Surażu i Aleksandra Jarmołowicz panna parafii naszej – zapowiedź II; – ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach zacho­dzących miedzy tymi osobami zobowiązany jest w sumieniu o powiadomieniu Kancelarii Parafialnej.

● Wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygodnia życzymy Bożej mądrości w codziennych wyborach, wzrastania w miłości oraz podejmowania pokornej służby względem Boga i bliźniego.

W tym tygodniu patronują nam:

– poniedziałek, 2 października – Wspomnienie Św. Aniołów Stróżów.

– środa, 4 października – Święty Franciszek z Asyżu (1182-1226), założyciel zakonu franciszkańskiego, misjonarz, mistyk;

– czwartek, 5 października – Święta Faustyna Kowalska (1905-1938), zakonnica, mistyczka, Apostołka Bożego Miłosierdzia.

– sobota, 7 października – Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej.

Related Posts