MODLITWA O POMYŚLNY PRZEBIEG PRAC W NASZEJ PARAFII

Boże w Trójcy Świętej jedyny,

Ty jesteś naszym Stwórcą i Ojcem.

Aby być bliżej nas, gromadzisz nas w tej świątyni,

ofiarnie wzniesionej przez naszych przodków.

Jezu Chryste,

Pragniemy, by dla Twojej chwały

ta świątynia była coraz piękniejsza i dobrze służyła wszystkim,

którzy się tutaj gromadzą na modlitwie.

Dobry Boże

błogosław i wspieraj prace podejmowane w naszej świątyni i na terenie parafialnym.

Duchu Święty Boże,

Oświecaj swoim światłem wykonawców wszystkich prac,

a nas wszystkich jednocz w wysiłku podjętym ku Twojej chwale.

Panie – pomnażaj dobro, hojność serc i ofiarność.

Uchroń nas od pokusy zniechęcenia

Święci Apostołowie Piotrze i Pawle,

patronowie naszej parafii, zapalajcie nas gorącą miłością do Chrystusowego Kościoła.

Święty Józefie,

patronie Kościoła powszechnego wstawiaj się za nami.

Maryjo, Pani Częstochowska,

Utwierdzaj nas w wierności, umacniaj nadzieję,

i prowadź drogami miłości do Twojego Syna,

Który żyje i króluje teraz i po wszystkie wieki wieków. Amen

Related Posts